TARIEVEN EN BETALEN

Tarieven


De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Jongeren onder 18 jaar krijgen alles vergoed vanuit de basisverzekering (behalve orthodontie en kronen). Iedereen boven de 18 jaar is niet automatisch verzekerd voor de tandarts. Een aanvullend pakket geeft veelal recht op een jaarlijkse vergoeding voor een bepaald bedrag (afhankelijk van het gekozen pakket). Het wettelijke eigen risico op de zorgverzekering staat los van alle tandheelkundige behandelingen, m.u.v. van de volledige prothese. Voor een volledige prothese geldt een vergoeding van maximaal 75% vanuit de basisverzekering.

Vermijden extra kosten


We verzoeken patiënten ons bij verhindering minstens 24 uur tevoren telefonisch te berichten teneinde kosten berekend voor de besproken tijd te vermijden.


Techniekkosten


De techniekkosten van kronen en (gedeeltelijk) kunstgebitten zijn variabel. Deze kosten zijn o.a. afhankelijk van de grootte van het werkstuk en de gebruikte materialen. Bij de begroting worden deze kosten geschat. De techniekkosten voor een kroon op een natuurlijke pijler variëren tussen 275 en 325 euro.

Betalen


Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. In de meeste gevallen wordt uw nota eerst ingediend bij uw zorgverzekering. U ontvangt dan alleen een nota voor dat deel van de kosten die niet door uw zorgverzekering vergoed worden.

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de sms-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.


Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de servicedesk van Infomedics op 0900-4049404 (€0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.